Hatályos rendeletek
2002.

7/2002. ( VIII.22.) HÖR. számú rendelete Bojt község közigazgatási területén működtetési jog alapján önálló orvosi tevékenység folytatására kijelölt háziorvosi körzetekről
2003.
2004.

3/2004. (II. 13.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

10/2004. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról
2005.

7/2005. (VI. 03.) BKt. rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

11/2005 (IX. 13.) BKt. rendelete a lakásépítés, vásárlás helyi önkormányzati támogatásáról

Bojt Község Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2005. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Bojt Község Helyi Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben)

14/2005. (XI. 29.) BKt rendelete a település Szabályozási Tervének megállapításáról
2007.

15/2007 (XI. 30) számú BKt rendelete a helyi jelentőségű védett természeti terület védettségének fenntartásáról
2008.
2009.

18/2009. (XII. 01.) BKt rendelete a falugondnoki szolgálatról
2010.
2012.

11/2012. (V. 02.) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálatról és a mezőőri járulékról
2013.

3/2013. (IV. 02.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól MELLÉKLET

6/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról MELLÉKLET

8/2013. (VI. 14.) önkormányzati rendelete a közterület használat szabályairól és díjáról MELLÉKLET

13/2013. (X. 04.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

15/2013. (X. 04.) önkormányzati rendelete Bojt Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról MELLÉKLET
2014.

3/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról MELLÉKLET

8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról

11/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól

14/2014. (XII. 01.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről
2015.

2/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól Melléklet

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Melléklet
2016.

Bojt Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2/2016. (I. 22.)önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Melléklet

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelete Bojt Község Önkormányzat közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó háziorvosok, fogorvosok, védőnők ellátási körzetének megállapításáról Melléklet

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapításáról

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Melléklet
2017.

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelete A házasságkötés létesítésnek hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatalai munkaidőn kívül történő engedélyezésnek a szabályairól és az azokért fizetendő díjak mértékéről

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelete a településfejlesztési, a településrendezési, és a településképi partnerségi egyeztetési szabályzatról

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (V. 06.) önkormányzati rendelete a szociális földprogram működésére vonatkozó szervezeti és működési szabályzatról

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Melléklet
2018.

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelete Bojt Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről Melléklet

Bojt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelete a kitüntető címek és díjak alapításáról Melléklet

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról Melléklet

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2018. (XII. 19.) önkormányzati rendelete Bojt Község településképének védelméről
2019.

Bojt Község Önkormányzata Képviselő- testületének 1/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásáról

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelete Bojt Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről Melléklet